Om byalaget

Hörja byalag

Styrelsen 2018-2019


Ordförande: Christer Jönsson 0706-47 60 42

Kassör: Carina Larsen

Sekreterare: Mathias Eroldsson

Ledamot: Patrik Nordgren

Ledamot: Mats Svensson


Revisorer:

Gösta Johansson

Carina Gunnarsson


Valberedningen:


Kjell Berlin

Eskil Samuelsson

Inger Johansson

Hörja Byalags mål är att:


-Främja för att socknen även i framtiden ska vara attraktiv att bo, verka och leva i.


-Vara synliga för socknens invånare och bli en naturlig "mötesplats" för bybornas idéer och önskemål.


-Arbeta för goda kommunikationer inom vägnät och data.