Vad händer i Hörja

Vad händer i Hörja

Projektet med promenadstigarna är nu avslutad och slutrapport inskickad till Tyringe Sparbanks stiftelse


Pågående projekt som byalaget just nu håller igång är följande:


Promenadstigarna är nu helt färdiga med nya spångar, invigda och klara
Ett helt nystartat projekt är att vi just nu är i färd med att skriva om stadgarna. ett första klubbande gjordes på årsstämman 2019 och andra klubbandet blir årsstämman 2020Ett annat helt nystartat projekt är att vi vill bygga ett utegym i byn.

Vi har fått in ett anbud från ett företag som är rimligt och i likhet med det utegymmet som Tyringe Korpen byggt.

Det är nu klart med kyrkan om mark för ändamålet det som nu återstår är att gå till de olika stiftelserna som finns för att äska pengar för byggandet.